Upowszechnianie rezultatów projektu w czasie Dnia Budowlańca 2019

29 października 2019 roku Zespół Szkół Budowlanych im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie wraz ze Stowarzyszeniem „Młodzi Konstruktywni” zorganizował piątą edycję konkursu wiedzy budowlanej w ramach Dnia Budowlańca. W konkursie wzięły udział 4-osobowe reprezentacje 8 szkół podstawowych powiatu cieszyńskiego wraz z opiekunami, a wśród zaproszonych gości znaleźli się Pani Elżbieta Sobieska zastępca dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej oraz Pani Beata Lebioda zastępca naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego. W konkursie wzięli udział dyrektor szkoły Pan Adam Wojaczek, wicedyrektor szkoły Pani Dorota Skark-Pieprzka, kierownik szkolenia praktycznego Pani Teresa Machej oraz nauczyciele i uczniowie szkoły. Wydarzenie miało na celu promocję zawodów budowlanych  i zachęcenie młodzieży do kontynuowania nauki w ZSB. Uczestnicy imprezy wysłuchali prezentacji szkoły  oraz relacji z praktyk zagranicznych w Walencji w Hiszpanii w ramach projektu „A może staż?” programu Erasmus+. Patryk Krawczyk wyświetlił przygotowany przez siebie filmik z pobytu na stażu w Hiszpanii, a Marta Chwastek z Agnieszką Żur przedstawiły prezentację dzień po dniu z pobytu na praktykach zagranicznych. Współautorką prezentacji jest również Agata Jamry.

Reklama

Podsumowanie projektu

14 maja 2019 roku odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „A może staż?” programu Erasmus+. W spotkaniu wzięli udział dyrektor szkoły Adam Wojaczek, pani wicedyrektor Dorota Skark – Pieprzka, koordynator projektu Teresa Machej, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz uczniowie uczestnicy projektu. Był czas na wspomnienia z wyjazdu na praktyki zagraniczne do Walencji w Hiszpanii. Przedstawiona została prezentacja przygotowana przez Martę i Agatę oraz filmik, którego autorem jest Patryk. Był czas na podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie, realizację i promocję projektu. Był również czas na wręczenie certyfikatów potwierdzających pobyt na stażu potwierdzonych przez partnera zagranicznego firmę Esmovia oraz dokumentów Europass Mobilność.

Wręczenie dokumentów Europass Mobilność

26 kwietnia 2019 roku odbyła się w naszej szkole uroczystość pożegnania absolwentów klas czwartych technikum. Była to też okazja do wręczenia dokumentów Europass Mobilność dla I grupy 16 uczestników projektu „A może staż?” programu Erasmus+. W praktykach zagranicznych w Bradze w Portugalii wzięli udział uczniowie kształcący w zawodzie technik geodeta i technik renowacji elementów architektury wśród których byli obecni uczniowie klas trzecich i czwartych kończących szkołę. Dokumenty uczniom wręczyli dyrektor szkoły Adam Wojaczek, wicedyrektor szkoły Dorota Skark – Pieprzka oraz Teresa Machej koordynator projektu. Akademię przygotowała pani Joanna Lazar – Chmielowska, która jest również autorką zdjęć.

Promocja projektu w czasie Dni Otwartych Szkoły 2019

25 kwietnia 2019 roku w naszej szkole odbyły się Dni Otwarte Szkoły dla uczniów ostatnich klas gimnazjów i klas ósmych szkół podstawowych z Powiatu Cieszyńskiego. Odwiedziło nas prawie 500 osób wraz ze swoimi opiekunami. Uczniowie zostali zapoznani z ofertą szkoły na nowy rok szkolny oraz poznali szczegóły realizowanego projektu „A może staż?” programu Erasmus+. W marcu i kwietniu odbyły się giełdy szkół w szkołach Powiatu Cieszyńskiego w czasie których również promowany był nasz projekt.

Esmovia. Podsumowanie praktyk

W dniu dzisiejszym (8.03) zakończyły się nasze praktyki w Walencji. W związku z tym w siedzibie firmy Esmovia wzięliśmy udział w spotkaniu podsumowującym nasz pobyt i nasz staż. Dokonaliśmy wspólnie ewaluacji tej części projektu „A może staż? ” Wszyscy uczniowie uczestniczący w praktykach otrzymali certyfikaty poświadczające odbytą przez nich praktykę w Hiszpanii. Była to również okazja do tego, by podziękować pracownikom Esmovii za współpracę i organizację naszego pobytu.
W sposób szczególny dziękujemy Paniom: Aleksandrze oraz Andrei.