Upowszechnianie rezultatów projektu w czasie Dnia Budowlańca 2019

29 października 2019 roku Zespół Szkół Budowlanych im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie wraz ze Stowarzyszeniem „Młodzi Konstruktywni” zorganizował piątą edycję konkursu wiedzy budowlanej w ramach Dnia Budowlańca. W konkursie wzięły udział 4-osobowe reprezentacje 8 szkół podstawowych powiatu cieszyńskiego wraz z opiekunami, a wśród zaproszonych gości znaleźli się Pani Elżbieta Sobieska zastępca dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej oraz Pani Beata Lebioda zastępca naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego. W konkursie wzięli udział dyrektor szkoły Pan Adam Wojaczek, wicedyrektor szkoły Pani Dorota Skark-Pieprzka, kierownik szkolenia praktycznego Pani Teresa Machej oraz nauczyciele i uczniowie szkoły. Wydarzenie miało na celu promocję zawodów budowlanych  i zachęcenie młodzieży do kontynuowania nauki w ZSB. Uczestnicy imprezy wysłuchali prezentacji szkoły  oraz relacji z praktyk zagranicznych w Walencji w Hiszpanii w ramach projektu „A może staż?” programu Erasmus+. Patryk Krawczyk wyświetlił przygotowany przez siebie filmik z pobytu na stażu w Hiszpanii, a Marta Chwastek z Agnieszką Żur przedstawiły prezentację dzień po dniu z pobytu na praktykach zagranicznych. Współautorką prezentacji jest również Agata Jamry.

Reklama